KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
SZKOLENIA I DORADZTWO
18
12.2015
 
IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów III Wieku

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Uczestniczyło w niej kilkuset delegatów reprezentujących 350 UTW z całej Polski.

- Polacy mogą być dumni z działalności UTW. Aktywizują one setki tysięcy seniorów w całej Polsce. Uniwersytety Trzeciego Wieku to jeden z najlepszych polskich towarów eksportowych. W całym kraju działa ich ok. 520. Uczęszcza do nich ponad 150 tys. słuchaczy – powiedziała na otwarcie obrad wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska.

Z kolei głos zabrała wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Bojanowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że tworząc politykę senioralną, należy pamiętać o zróżnicowanych potrzebach osób starszych. Mówiła też potrzebie kształtowania prawidłowych relacji międzypokoleniowych.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek powiedziała, że ochrona praw osób starszych jest jednym z priorytetów biura RPO. Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia przeczytał list ministra Konstantego Radziwiłła. Nowy szef resortu zapewnił uczestników konferencji, że będzie współtworzył taką politykę senioralną, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Dodał też, że w resorcie podejmowane są działania mające na celu wprowadzenie listy bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia.

Uczestnicy konferencji podkreślali wagę uchwalonych w ostatnim roku ustaw o osobach starszych oraz o zdrowiu publicznym. Przewodnicząca komisji polityki senioralnej Małgorzata Zwiercan zaznaczyła, że ustawy te nie rozwiązują wszystkich problemów osób starszych. Należy przede wszystkim określić potrzebne zmiany w prawie w odniesieniu do tej grupy społeczeństwa.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, mówił, że osoby powyżej 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w aktywizacji zawodowej. Przypomniał też wyniki kontroli, która wykazała, że w Polsce brakuje lekarzy geriatrów oraz specjalistycznych poradni i oddziałów dla osób starszych.

Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW powiedziała w podsumowaniu, że wszystkie programy, jakie Fundacja przedstawiała podczas ubiegłorocznych konferencji, zostały zrealizowane. Na zakończenie konferencji delegaci jednogłośnie przyjęli Deklaracją Końcową IV Ogólnopolskiej Konferencji UTW.

 

Miłosz Sałaciński


źródło: Głos Seniora

« powrót

W ramach  projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości" w Rodzinie Kolpinga w Makowie Podhalańskim odbyły się dwa z trzech zaplanowanych obiadów. 

 

Z Kolpingowskiego Klubu Seniora w Chełmku  10  osób wzięło udział w kursie dla opiekunów osób starszych. 

 

Z końcem lipca br. zakończyła się realizacja 7 seminariów będących częścią projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości”.

 

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON