KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
SENIORZY DLA DEMOKRACJI

 

 

SENIORZY DLA DEMOKRACJI

 

       Projekt przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, publicznemu i cyfrowemu 300 seniorów i dotyczy rozwoju 5 Kolpingowskich Klubów Seniora (KKS) w woj. podkarpackim, małopolskim i opolskim, mających stanowić punkty wsparcia aktywności lokalnej osób 60+, poprzez tworzenie samopomocowych grup, rozwój form samoorganizacji seniorów, poradnictwo prawne i obywatelskie, kursy komputerowe oraz transfer dobrych praktyk od działającego z sukcesami Partnera z Ukrainy.

 

Projekt zakłada powstanie 5 samowystarczalnych KKS działających wolontaryjnie w 3 wymiarach:

 

 a) seniorzy dla seniorów poprzez samopomoc i samoorganizację minimum 50 osób, 
 b) seniorzy dla otoczenia poprzez aktywizację społeczną w ramach akcji i porad obywatelskich w środowiskach lokalnych dla min 300 osób,
 c) seniorzy u seniorów poprzez wymianę doświadczeń w ramach kongresu KKS z udziałem 40 osób oraz  Partnera z Ukrainy.

 

Nowatorskie podejście w ramach projektu polega na aktywizacji społecznej seniorów przez samopomoc, samoorganizację i wykorzystywanie mechanizmów demokratycznych. w celu przeciwdziałania wykluczeniu osób 60+. Działania projektowe będą realizowane od kwietnia 2014 do grudnia 2015 r.

 

Strona www projektu:


http://www.sdd.kolping.pl

 

 
Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG


www.eeagrants.org


 

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON