KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
PATYCYPACJA PRZYJAZNA SENIOROM

 

 

PARTYCYPACJA PRZYJAZNA SENIOROM

 

 

      Udział w projekcie to szansa dla seniorów by mieli realny wpływ na to co dzieje się w ich najbliższej okolicy . Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy poznają mechanizmy partycypacji publicznej, aby w efekcie budować swoje społeczności lokalne przyjazne starzeniu się.


      Projekt Partycypacja przyjazna seniorom realizowany jest do 31 grudnia 2015 r. w 10 Kolpingowskich Klubach Seniora prowadzonych przez Rodziny Kolpinga.

      Działania projektowe:


Blok szkoleniowy: Edukacja dla partycypacji (lipiec- grudzień 2015)

W ramach tego bloku odbyły się szkolenia w zakresie partycypacji i włączenia społecznego seniorów w środowiskach lokalnych:

 

  • Szkolenie pt. „Budowanie rad seniorów i innych form partycypacji i przedstawicielstwa seniorów w lokalnych strukturach samorządowych”
  • Szkolenie „Budowanie lokalnych projektów partycypacji publicznej”.
  • Szkolenie „Wolontariat osób starszych”
  • Coaching partycypacyjny

 
Kolpingowski Kongres Seniorów (listopad/grudzień 2015)

Zorganizowaliśmy dwudniowy Kongres, w którym wzięło udział ponad 50 osób 60+

W czasie kongresu odbyły się 4 prelekcje tematyczne oraz warsztaty grupowe.
 
Wizyta studyjna we Wrocławiu pod hasłem „Uczymy się od najlepszych” (wrzesień 2015)
 

Dwudniowa wizyta studyjna we Wrocławskim Centrum Seniorów dla 20 osób 60+ uczestników projektu.

 
Spotkania lokalne (wrzesień- grudzień 2015)

Przy wsparciu ZCDK w Krakowie zostały zorganizowane lokalne spotkania inicjatywne. Spotkania były skierowane do seniorów - mieszkańców społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz seniorów, lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych Klubów Seniora.


Projekt współfinansowany przez MPiPS ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON