KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
OBYWATEL - SENIOR

 

     
       Seniorzy w wyniku zmian demograficznych to grupa, która jest coraz liczniejsza (Eurostat: w 2010 r. w Polsce stosunek liczby osób 65+ do liczby osób w wieku 15-64 lat wynosił 19% w 2030 r. będzie wynosił 36% a 2050 r. może osiągnąć wartość 56%). Tymczasem współczesne miasta i wsie nie są dostosowane do starzejącego się społeczeństwa: istnieje szereg utrudnień i barier ograniczających swobodne poruszanie się, a tym samym uniemożliwiających aktywne spędzanie czasu i integrację osób starszych w środowisku lokalnym.


     W planowaniu przestrzeni publicznej przyjaznej seniorom (age friendly cities) przedstawia się najczęsciej następujące rozwiązania: „…czystość, dostępność terenów zielonych i ławek, bezpieczeństwo rozumiane między innymi jako obecność patroli policyjnych, jak i dobre oznaczenie budynków, które są jednocześnie dostępne architektonicznie. Wymagania wobec transportu dotyczyły zarówno jego dostępności, kosztów, zasięgu (terytorialnego, jak i kursów w weekendy i święta), warunków jazdy (miejsca siedzące), przystanków, jak i informacji o rozkładach. Problemy związane z mieszkalnictwem to zarówno możliwość poruszanie się po mieszkaniu i dostosowanie go do potrzeb osoby starszej, ale też solidne wykonanie i dostęp do ogrzewania i codziennych udogodnień”. 


     Kolejne kwestie to uczestnictwo osób starszych w konsultacjach społecznych, widoczność tej grupy w mediach, czy naukę o starzeniu się i starości w szkołach. Potrzeby seniorów są ogromne a ich uczestnictwo w procesach partycypacyjnych szczególnie ważne, bo rozwiązania infrastrukturalne i społeczne realizowane obecnie w Polsce muszą uwzględniać perspektywę starości na przyszłość. Włączenie seniorów w procesy partycypacyjne na poziomie lokalnym jest konieczne. Problemy z włączeniem seniorów w procesy partycypacyjne mają jednak swoją specyfikę i są inne niż w odniesieniu do innych grup społecznych. „Barierą (…) jest motywacja do wychodzenia z domu, poczucie bezpieczeństwa i coś, co kolokwialnie można nazwać poczuciem przynależności do miejsca, w którym się żyje. (...) Tym samym poczucie sprawczości, że ma się wpływ na to, co się dzieje w sąsiedztwie i zaangażowanie w życie dzielnicy powinno być bardzo istotnym elementem polityki na rzecz miast przyjaznych ludziom starszym” (str 144). 

   

 Ważne jest, aby osoby starsze były angażowane jako pełnoprawni partnerzy we wszystkich procesach decyzyjnych w sprawach ich dotyczących. Seniorzy powinni odgrywać ważną rolę w sugerowaniu, wprowadzeniu zmian i monitorowaniu ulepszeń na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

Jeśli zainteresowała Cię ta tematyka, polecamy nastepujące strony:

 

 

 

W ramach  projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości" w Rodzinie Kolpinga w Makowie Podhalańskim odbyły się dwa z trzech zaplanowanych obiadów. 

 

Z Kolpingowskiego Klubu Seniora w Chełmku  10  osób wzięło udział w kursie dla opiekunów osób starszych. 

 

Z końcem lipca br. zakończyła się realizacja 7 seminariów będących częścią projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości”.

 

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON