KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
KUFER KOLPINGA PEŁEN MOŻLIWOŚCI

Trwa realizacja nowego projektu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu ASOS 2019. Dofinansowanie stwarza możliwość kontynuacji sztandarowych już działań Rodzin Kolpinga dla seniorów – np. kampanii „Niedzielne obiady seniorów”.

 

 

Działania projektu będą trwały do końca grudnia 2019 r. w 14 Kolpingowskich Klubach Seniora prowadzonych przez Rodziny Kolpinga z województwa małopolskiego, podkarpackiego i opolskiego.

 

Działania projektu mają na celu rozwój usług społecznych świadczonych przez osoby starsze na rzecz osób starszych 60+ oraz wspieranie działań samopomocy i samoorganizacji seniorów w  społecznościach lokalnych.

 

W projekcie zaplanowano różnorodne działania. Odbędą się m.in. 2 edycje kursu opiekuna osób starszych wraz z wolontaryjną praktyką w świadczeniu usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności.

 

Okazją do spotkań, integracji i rozwoju wzajemnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami sąsiedzkich, zaprzyjaźnionych Klubów Seniora, będzie organizacja 7 seminariów – podwieczorków pt. „Rodziny Kolpinga – inspiracje”. W ich programie przewidziano prezentację i dyskusję nad osiągnięciami Rodzin Kolpinga w Polsce i na świecie, analizowanie historii rozwoju i dobrych praktyk kolpingowskich w zakresie animacji społecznej seniorów i usług społecznych na rzecz seniorów oraz zdefiniowanie i wykorzystanie najlepszych pomysłów i inspiracji do lokalnej działalności Klubów Seniora. Efektem spotkań, prowadzonych w przyjaznej atmosferze podwieczorków z drobnym poczęstunkiem, będzie wypracowanie własnych pomysłów projektowych zawierających krótki opis dobrej praktyki-inspiracji, jej adaptację do działań własnych oraz zasoby lokalne niezbędne do wdrożenia dobrej praktyki na rzecz rozwoju usług lokalnych. Pracę nad fiszkami będzie wspierał specjalista-coach, który pomoże dopracować 7 fiszek projektowych dla klubów seniora, stanowiących plan działań w zakresie aktywności, wolontariatu seniorów i usług społecznych po zakończeniu projektu.

 

Innym działaniem integrującym i motywującym seniorów oraz promującym działalność poszczególnych Rodzin Kolpinga, będzie tytułowy „Kufer Kolpinga pełen możliwości”, który odbędzie podróż od Rodziny do Rodziny i „zbierze” w sobie skarby w postaci w pamiątek, zdjęć, publikacji, rękodzieła, przedmiotów symbolizujące działalność Kolpinga, jego osiągnięcia i wartości.

 

Podróż prawdziwego kolpingowskiego kufra rozpoczęła się w siedzibie Związku Centralnego Działa Kolpinga w Krakowie. Kufer wędrując po KKSach jest pretekstem do dyskusji nad działalnością Rodzin Kolpinga i Klubów Seniora, nad ich różnorodnością i specyfiką, ma inspirować i stymulować do dalszych działań, ma być przedsięwzięciem wzmacniającym tożsamość.

 

Przez cały czas trwania projektu odbywać się będzie akcja „Niedzielne obiady seniorów”, w trakcie której poszczególne Rodziny Kolpinga będą zapraszać samotne, wykluczone, starsze osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej na niedzielne obiady do lokalnych punktów gastronomicznych.

 

W projekcie zaplanowano również Forum seniorów – duże, kilkudniowe spotkanie reprezentantów wszystkich Klubów Seniora. Forum to przestrzeń do budowania sieci współpracy grup samopomocowych, przekazywania sobie nawzajem wiedzy, doświadczenia, szerszego organizowania się, wymiany poglądów, zdań, opinii. Dzięki takim spotkaniom wzrasta poczucie sprawczości i świadomości, że seniorzy to duża grupa społeczna, która powinna mieć większy wpływ na życie społeczne, kulturalne, czy publiczne.

 

W projekcie weźmie udział 140 osób 60+ z 14 lokalnych społeczności z terenu Małopolski, Podkarpacia i Opolszczyzny oraz 10 osób poniżej 60 roku życia.

 

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON