KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
KLUBY SENIORA

 

       Dzieło Kolpinga w Polsce od wielu lat prowadzi wsparcie w zakresie inicjowania i prowadzenia Kolpingowskich Klubów Seniora (KKS). Obecnie w KKSach działa ok. 300 seniorów, którzy rozwijają ofertę w trzech obszarach:

 

- seniorzy dla seniorów (nieformalna edukacja wzajemna, kursy komputerowe, zajęcia edukacyjne w różnych obszarach tematycznych, programy samopomocowe),


- seniorzy dla otoczenia (działania na rzecz własnej społeczności lokalnej o charakterze charytatywnym – pomoc chorym, odwiedziny w domach, hospicjach, szpitalach, paczki świąteczne),


- seniorzy u seniorów (wymiana dobrych praktyk, budowanie relacji, networking z innymi klubami seniora). 

 

Wszystkie kluby działają przy Rodzinach Kolpinga jako samopomocowe grupy seniorów. KKSy działają w oparciu o wolontaryjną ideę samopomocy oraz aktywizacji seniorów. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce jako struktura parasolowa dla Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga oraz działających przy nich Klubów Seniora pełni rolę wzmacniającą i rozwijającą zarówno struktury społeczne stowarzyszeń i klubów jak i ich ofertę merytoryczną skierowaną do społeczności lokalnej. 

 

 

 

            

 

 

 

W ramach struktur kolpingowkich działają następujące Kluby Seniora:

 

- KKS Jarosław
 

- KKS Luborzyca
 

- KKS Chełmek
 

- KKS Kraków "Klub Celtycki"
 

- KKS Kraków - Nowy Bieżanów
 

- KKS w Bochni
 

- KKS w Brzesku
 

- KKS w Dębnie
 

- KKS w Porębie Żegoty
 

- KKS w Wadowicach
 

- KKS Maków Podhalański
 

- KKS Oświęcim
 

- KKS Porąbka Uszewska

 

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON