KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
JAROSŁAW

        

        Kolpingowski Klub Seniora

 

        przy Rodzinie Kolpinga w Jarosławiu

 

        Kontakt: poczta@chrystuskrol.com, tel. 166212703, Barbara Bąk.

 

       

         Nasz Klub działa od 2013 roku i powołany został z inicjatywy Proboszcza Parafii ks. Prałata Andrzeja Surowca – Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Jarosławiu. Klub skupia 32 członków, w tym aktywnie i systematycznie działających w pracach klubu – 25.

 

        Kolpingowski Klub Seniora zintegrował ludzi starszych z naszej parafii, których łączą wspólne zainteresowania w ramach programu „U Kolpinga seniorzy razem, aktywnie i twórczo” motywował osoby zrzeszone w klubie do podjęcia aktywności fizycznej, artystycznej i intelektualnej.

 

        Nasza działalność skupia się wokół „kawiarenki Seniora” i polega głównie na: dyskusjach przy kawie i herbacie, czytaniu fragmentów literatury polskiej i światowej, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, słuchaniu muzyki rozrywkowej i klasycznej, a przede wszystkim na rozmowach z drugim człowiekiem pozwalających na dzielenie się troskami i osiągnięciami życiowymi i wymianie doświadczeń. Prowadzeniu grup zainteresowań, w których można rozwijać swoje pasje i wzbogacać umiejętności artystyczne.

 

      Oprócz wymienionych przedsięwzięć realizowano zarówno te wynikające z Projektów jak również z przyjmowanych miesięcznych planów pracy klubu. 

 

      Wymienić tu należy:

  • udział w szkoleniach organizowanych przez Centralny Związek dzieła Kolpinga w Polsce;
  • seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i kulturalnym środowiska poprzez przygotowywanie i prezentowanie programów artystycznych w tym również    działalność chóru seniora.
  • klub prowadzi aktywną działalność rekreacyjno- sportową poprzez organizację zajęć zarówno w sali sportowej jak również w terenie, szczególnym zainteresowaniem członków cieszą się organizowane przez klub wycieczki turystyczne. Do chwili obecnej zorganizowano: pielgrzymkę szlakiem św. Jana Pawła II w tym Kraków- Łagiewniki – Wadowice, wycieczki - w Bieszczady, w Pieniny oraz do Nałęczowa Kazimierza i Sandomierza.  
  • wymianę doświadczeń z klubem seniora ze Stalowej Woli w tym celu zorganizowano m.in. spotkanie w Parafialnym Ośrodku Rekreacyjno- Wypoczynkowym w  Heluszu, oraz w Tarnobrzegu;
  • organizowanie corocznych obchodów Dnia Seniora;
  • coroczny udział w przygotowaniach do Orszaku Trzech Króli organizowanym na terenie Jarosławia przez naszą Parafię.

 

       Spotkania klubowe odbywają się w każdy wtorek miesiąca w godzinach: 15.00 – 18.00.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Krakowie - Nowym Bieżanowie zaprasza na Senioriadę 2018.

 

Przedstawicielki Rodziny Kolpinga w Bochni uczestniczyły w konferencji pt. „Senior w rodzinie”. 

 

W listopadzie 2018 r. ZCDK w Krakowie organizuje  bezpłatne szkolenie „Opiekun osoby starszej” realizowane w ramach projektu ASOS.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON