KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
GODNOŚĆ CZŁOWIEKA - MOJA, TWOJA, NASZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

W maju 2018 r. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce rozpoczął realizację projektu pt. „Godność człowieka - moja, twoja, nasza”, w ramach którego będziemy m.in. kontynuować akcje „Niedzielne obiady seniorów”.

 

Celem głównym projektu jest rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych 60+ oraz wspieranie działań samopomocy i samoorganizacji seniorów realizowanych przez 14 Kolpingowskich Klubów Seniora na terenie województwa małopolskiego i podkarpackiego.

 

W ramach projektu przewiduje się realizację takich działań jak:

  • Blok I. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych dla osób starszych o ograniczonej samodzielności (kurs opiekunów osób starszych wraz z praktyką wolontaryjną);
  • Blok II. Rozwój nowatorskich usług społecznych KKS – niedzielne obiady seniorów i program kulturalny;
  • Blok III. Rozwój KKS-grup samopomocy seniorów – seminaria i coaching;
  • Blok IV. Forum seniorów;

 

W projekcie weźmie udział 140 osób 60+ z 14 RK na terenie Małopolski i Podkarpacia oraz 40 osób poniżej 60 roku życia.

 

Osoby poniżej 60 r. z mogą wziąć udział w dwóch działaniach:

  • Kurs opiekunów osób starszych
  • Forum seniorów

 

 

Projekt  „Godność człowieka – moja- twoja- nasza” jest finansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON