KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
CHEŁMEK

 

Kolpingowski Klub Seniora 

przy Rodzinie Kolpinga w Chełmku

Kontakt:  Halina Liszka; tel. 696 782 799, Dorota Pietrzyk; tel. 698 368 523

 

 

 

      Klub powstał 14 listopada 2012 r. z inicjatywy 6 seniorek-liderek uczestniczek projektu koordynowanego przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku. Od samego początku wyraźnie zaznaczył się na arenie działań trzeciego sektora chełmeckiej społeczności. Klub tworzą osoby pełne pasji: doświadczone matki i babcie, artystki, turystki, poetki, miłośniczki gór i dwóch kółek, zaangażowane w działania na rzecz innych, ogarnięte radością wspólnego przebywania i wcielające w życie nieszablonowe pomysły.

 

      W styczniu 2013 r. Kolpingowski Klub Seniora w Chełmku został wyróżniony statuetką „Lider 2012”, przyznawaną przez Gminę Chełmek.

 

Działania Klubu:

  • wyprawy turystyczne i krajoznawcze, głównie regionalne
  • nordic walking, czyli chodzenie z kijkami
  • wyprawy rowerowe
  • spotkania artystyczne w siedzibie Klubu
  • wykłady tematyczne dot. kultury regionu, działań społecznych
  • zajęcia artystyczno-hobbystyczne
  • wspólny udział seniorek w wystawach, wernisażach oraz seansach filmowych

 

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON