KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
BOCHNIA

 

 

Kolpingowski Klub Seniora

 

przy Rodzinie Kolpinga w Bochni
 

Kontakt: tel.+ 48 14 635 11 17, bochnia@kolping.pl

 

 

 

       Od grudnia 2013 r. działa Kolpingowki Klub Seniora w Bochni. Spotkania członków Klubu odbywają się w poniedziałki o godzinie 10:00. W ramach działań Klubu organizowane są wyjazdy, odczyty, prelekcje, spotkania Seniorów. We współpracy z innymi lokalnymi Stowarzyszeniami - Rodzinami Kolpinga została wystawiona sztuka teatralna oraz zorganizowany koncert kolęd.

 

      Co kilka miesięcy organizowane i przeprowadzane są warsztaty z obsługi komputera i Internetu dla Seniorów, które cieszą się dużym zainteresowaniem.


Zajęcia prowadzi w ramach wolontariatu członkini stowarzyszenia. Podjęto również współpracę ze Szkołą  Podstawową nr 2  organizując międzypokoleniowe zajęcia komputerowe, na których Seniorzy przy wsparciu uczniów uczyli się zakładania oraz obsługi poczty email. Od 2012 roku osoby starsze uczestniczą również w kursach języka angielskiego dla Seniorów, które prowadzone są w ramach odpłatnej działalności statutowej.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Krakowie - Nowym Bieżanowie zaprasza na Senioriadę 2018.

 

Przedstawicielki Rodziny Kolpinga w Bochni uczestniczyły w konferencji pt. „Senior w rodzinie”. 

 

W listopadzie 2018 r. ZCDK w Krakowie organizuje  bezpłatne szkolenie „Opiekun osoby starszej” realizowane w ramach projektu ASOS.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

Projekty:

Created by Agencja Interaktywna NEGON