KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
ARTYKUŁY
27
01.2016
 
Kolpingowskie Kluby Seniora jako punkty wsparcia aktywności lokalnej

 

Od kwietnia 2014 r. do grudnia 2015 r. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG realizował projekt „Seniorzy dla demokracji”, który był z jednej strony odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego, publicznego i cyfrowego seniorów w wieku 60+, z drugiej strony mobilizował tę grupę do działania na rzecz lokalnej społeczności.


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, za którymi nie nadążają mechanizmy działania społeczeństwa, gospodarki i administracji, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie, a brak jej obecności w strukturach i formach społeczeństwa obywatelskiego, osłabia system demokratyczny i obniża jakość funkcjonowania społeczności lokalnych. Z drugiej strony seniorzy są postrzegani jako grupa społeczna bierna, słaba fizycznie, nieatrakcyjna ekonomicznie, niewykwalifikowana, stanowiąca obciążenie dla publicznych systemów opieki społecznej. Zwiększanie się udziału demograficznego seniorów wymaga zatem zmian w modelu relacji społecznych i podjęcia działań zwiększających ich aktywność obywatelską. 


Celem projektu „Seniorzy dla demokracji” było powstanie 5 samowystarczalnych Kolpingowskich Klubów Seniora działających wolontaryjnie w 3 wymiarach: seniorzy dla seniorów-samopomoc i samoorganizacja, seniorzy dla otoczenia-aktywizacja społeczna poprzez akcje i porady obywatelskie w środowiskach lokalnych i seniorzy u seniorów-wymiana doświadczeń w ramach kongresu senioralnego.
Rezultatem projektu jest powstanie i rozwój oferty 5 Kolpingowskich Klubów Seniora (KKS) działających w Jarosławiu (woj. podkarpackie), Makowie Podhalańskim, Wadowicach i Brzesku (woj. małopolskie) oraz w Staniszczach Wielkich (woj. opolskie), które stały się punktami wsparcia aktywności lokalnej osób 60+ dzięki działaniom grup samopomocowych, zrzeszających ponad 100 osób, rozwój samoorganizacji seniorów, świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz ofertę kursów komputerowych.


Pierwszym etapem działań projektowych było przeprowadzenie pięciu warsztatów rozwoju osobistego, których celem było przełamanie podstawowej bariery w aktywności lokalnej seniorów tj. braku wiary w sens życia, aktywność i samorealizację w wieku senioralnym. Wzmocnieni seniorzy przystąpili do tworzenia grup samopomocowych i ustalania ich planu działania. W ciągu kilkunastomiesięcznego działania grup seniorzy zrealizowali wiele cennych inicjatyw na rzecz swojego otocznia: odwiedzali chorych w szpitalach i hospicjach, pomagali osobom niepełnosprawnym w zakupach, uczestniczyli w przygotowaniu kiermaszy i lokalnych świąt, pomagali dzieciom w świetlicach w odrabianiu zadań domowych, prowadzili bibliotekę parafialną. Grupy organizowały też przedsięwzięcia kulturalne i rekreacyjne dla seniorów: wyjazdy do teatru, kina i opery, wieczorki poezji, dyskusyjne kluby filmowe, wieczorki taneczne, spacery i ćwiczenia.


Poprzez ofertę kursów komputerowych przełamywano kolejną barierę związaną z wykluczeniem cyfrowym seniorów. W 10 kursach komputerowych udział wzięło ponad 120 seniorów. Natomiast udział w 10 szkoleniach „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej” uzupełnił ofertę aktywizującą dla seniorów w zakresie wzmacniania ich podmiotowości jako obywateli korzystających w pełni z praw obywatela. Efektem tych działań był m.in. udział przedstawicieli KKS w tworzeniu lokalnych Rad Seniorów.


Seniorzy z KKS obsługiwali wolontarystycznie powołane w ramach projektu Senioralne Punkty Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego, w których z profesjonalnych usług prawnych skorzystało prawie 300 osób. 


Niezwykle cennym forum wymiany doświadczeń był kongres senioralny zorganizowany w Heluszu z udziałem partnera projektu, Dzieła Kolpinga na Ukrainie. Spotkanie to zainspirowano nas do pogłębienia współpracy i przygotowania wspólnego polsko-ukraińskiego projektu w ramach Programu RITA „Przemiany w regionie”, który został właśnie zaakceptowany i będzie realizowany w roku 2016. 


W realizacji działań projektu „Seniorzy dla demokracji” uczestniczyło aktywnie ponad 100 seniorów, a co najmniej 300 osób skorzystało z oferty kursów komputerowych i poradnictwa prawnego. Dzięki zaangażowaniu seniorów z KKS zostało zrealizowanych ponad 50 akcji na rzecz lokalnej społeczności.

 

Beata Harasimowicz
Koordynatorka projektu

« powrót

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON