KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
AKTUALNOŚCI
27
01.2016
 
Z WIGOREM w następny rok - podsumowanie działań KKS w Makowie Podhalańskim

Skończył się rok 2015 i  tym samym zakończyliśmy nasz wspólny projekt „Seniorzy dla demokracji”. Nadszedł czas podsumowań naszych działań projektowych w Kolpingowskim Klubie Seniora w Makowie.

Pierwszym i najbardziej efektywnym działaniem w tym projekcie było prowadzenie Punktu Porad Prawnych i Obywatelskich, który działał u nas już od października 2014 r. i sprawdził się w 100 procentach. Informacja przekazana przez nas do lokalnej społeczności poprzez gazetę lokalną oraz ogłoszenie księdza proboszcza i ulotki informujące trafiły do osób potrzebujących porad. Mieliśmy bardzo duże zainteresowanie tym działaniem, choć niestety z poradnictwa mogli skorzystać tylko seniorzy, a w dużej liczbie zwracali się do nas także ludzie młodzi, zwłaszcza z problemami rodzinnymi (np. przemoc w rodzinie). Staraliśmy się im pomóc wskazując, gdzie mogą jeszcze uzyskać poradę. Z naszego poradnictwa skorzystało prawie 50 osób w ramach pond 120 udzielonych porad. Nasze biuro działało w każdy czwartek miesiąca. Wtedy można się było zapisać na dogodny termin. Nasi klienci byli zadowoleni z porad i profesjonalizmu naszego prawnika, o czym świadczy fakt, że ludzie wracali do nas nawet po paru miesiącach z innymi problemami. Dobra opinia biura skutkowała tym, że także instytucje takie jak MOPS przysyłały do nas swoich podopiecznych. Tak sprawne funkcjonowanie biura nie byłoby możliwe bez zaangażowania naszych seniorek, które miały dyżury i udzielały informacji o terminach przyjęć. Projekt trwał 1,5 roku, więc godzin funkcjonowania trochę się uzbierało. Trzeba również wspomnieć o wspólnych warsztatach z różnych dziedzin prawa, z których skorzystało grono KKS-owców.


Projekt „Seniorzy dla demokracji” miał na celu stworzenie grupy samopomocowej seniorów, która ma pomagać sobie nawzajem i ludziom wokół nas. To również się u nas udało, choć można powiedzieć, że niektóre działania seniorzy prowadzili już wcześniej np. pomoc sąsiedzka czy odwiedzanie chorych w szpitalu. Dodatkowo udało się koordynatorom zaangażować seniorów w różne prace na rzecz świetlicy środowiskowej i przy wydawaniu żywności w akcji Embargo, prowadzonej wspólnie z Caritas Kraków. Działania te nie tylko zintegrowały środowisko naszych seniorów na rzecz wspólnego dobra, ale pokazały im, w ilu dziedzinach mogą jeszcze pomóc.


Nasi seniorzy byli w projekcie przygotowani także do włączenie się w struktury samorządowe przez udział w wyborach samorządowych i prace nad utworzeniem Rady Seniorów przy Urzędzie Gminy. Tutaj połączyliśmy swoje działania z Uniwersytetem Trzeciego Wieku i złożyliśmy oficjalną prośbę o powołanie takiej instytucji. Ta inicjatywa spotkała się z pozytywnym odzewem naszych władz samorządowych i tak 10 grudnia 2015 r. zastała powołana Rada Seniorów Gminy Maków  Podhalański. W skład dziewięcioosobowej Rady weszło czterech naszych członków. W Zarządzie Rady obsadziliśmy stanowiska wiceprzewodniczącego i sekretarza. Mamy nadzieję, że nasi seniorzy, którzy są po szkoleniu z partycypacji społecznej, wykażą się aktywnością i dużą wiedzą na temat potrzeb środowiska seniorskiego.


Szerokie spektrum naszych działań na terenie gminy zostało dostrzeżone przez Burmistrza, który zaproponował naszemu Stowarzyszeniu prowadzenie organizowanego w Makowie Podhalańskim domu dziennej opieki dla seniorów w ramach programu rządowego „Senior Wigor”. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem, gdyż posiadamy już prawie trzyletnie doświadczenie w pracy z seniorami i złożyliśmy projekt o prowadzenie Domu. 


Pragniemy podkreślić, że władze naszej gminy bardzo sprzyjają działaniom na rzecz seniorów, ale jest to też efektem pracy, jaką my wykonujemy realizując poszczególne projekty. I tu należy mocno podkreślić duże wolontarystyczne zaangażowanie naszych koordynatorów, których pracę trudno przeliczyć na godziny. 


Cieszymy się także ze współpracy projektowej ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce. W ramach wspólnych działań uczestniczymy w szkoleniach i warsztatach, a także w spotkaniach integracyjnych z innymi klubami kolpingowskimi, na których dzielimy się swoimi doświadczeniami i ładujemy akumulatory dobrą energią.


Bożena Wojdyła

« powrót

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON