KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
AKTUALNOŚCI
11
09.2015
 
Kolpingowska Senioriada z Ukrainą - przeżyjmy to jeszcze raz

 

 

W dniach 21-23 sierpnia 2015 r. w Heluszu odbyła się Senioriada z udziałem  przedstawicieli czterech Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczących w projekcie „Seniorzy dla demokracji” oraz zaproszonych gości z pięciu Klubów Seniora, a także przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku prowadzonych przez Dzieło Kolpinga na Ukrainie.

 

 

 

Gospodarzem spotkania była Rodzina Kolpinga w Jarosławiu wraz z Kolpingowskim Klubem Seniora oraz parafią Chrystusa Króla, której proboszczem jest ks. prałat Andrzej Surowiec, zarazem prezes Rodziny Kolpinga w Jarosławiu.

W piątkowe popołudnie uczestnicy mogli „na własne oczy” zobaczyć działania jarosławskiego stowarzyszenia Kolpinga realizowane w ścisłej współpracy z parafią. W salach przyparafialnych stowarzyszenie prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży (m.in. sekcja modelarska, plastyczna, teatralna, taneczna, muzyczna) oraz działania dla seniorów (kursy komputerowe, grupy samopomocowe i wolontaryjne). Seniorzy pomagają też w prowadzeniu dużej biblioteki przyparafialnej. 

Wieczorem swoje działania na żywo zaprezentował Kolpingowski Klub Seniora w Jarosławiu witając gości śpiewem i występem specjalnie przygotowanym z tej okazji. Przedstawiony został również film na temat długoletniej działalności jarosławskiej Rodziny Kolpinga na wielu polach.

W sobotę, 22.08.2015 Senioriadę zainaugurował wykład dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie pt. „Stymulowanie aktywności seniorów i uczenie się, wolontariat, partycypacja, doświadczenia europejskie” charakteryzujący sytuację seniorów w Polsce na tle Europy w takich obszarach jak zdrowie, zaangażowanie w życie publiczne, wolontariat, partycypacja. Seniorzy jako grupa zróżnicowana pod względem warunków życia, celów, kompetencji i potrzeb oraz możliwości, jakimi dysponują i trudności, jakim muszą sprostać, mogą w różny sposób się realizować. Zasada uczenia się przez całe życia może odgrywać także dużą rolę w wieku senioralnym, a  z osiągnięć można czerpać równie dużą satysfakcję, jak w młodszym wieku. Seniorzy stają się także grupą, której głos jest coraz bardziej słyszalny poprzez udział w tworzeniu i działaniach rad seniorów.

Prof. Katarzyna Ostrowska z Uniwersytetu we Lwowie, a zarazem przewodnicząca lwowskiej Rodziny Kolpinga, mówiła w swoim wystąpieniu o aspektach społecznych, psychologicznych i organizacyjnych pomocy dla seniorów na Ukrainie, natomiast kolejni prelegenci z Ukrainy przedstawiali kolpingowskie Uniwersytety Trzeciego Wieku na Ukrainie, których głównym celem działania jest polepszenie jakości życia osób starszych. 
Lesia Buhera, kierownik UTW ze Stryja, prezentowała działania prosenioralne prowadzone przez Rodzinę Kolpinga w Stryju i w Łucku. W działaniach tych główny nacisk położony jest na kontakt międzypokoleniowy, zwiększenie sprawności intelektualnej seniorów, zdobywanie wiedzy czy organizację akcji charytatywnych na rzecz osób niepełnosprawnych. UTW ze Stryja aktywnie współpracuje z parafią w Stryju, UTW we Wrocławiu, Konsulatem Generalnym RP we Lwowie, Centralną Biblioteką w Stryju oraz Szkołą Polskiej Mniejszości Narodowej w Stryju.

Prof. Dr Ihor Ostrovsky ze Lwowa omówił działalność senioralną Rodziny Kolpinga we Lwowie, kładąc główny nacisk na działalność kulturalną oraz współpracę z teatrami i filharmonią. 

Walentyna Proskurnjak zaprezentowała działalność kolpingowskiego UTW w Czerniowcach, który prowadzi wykłady z ekologii, gerontologii, filozofii, języków obcych (rosyjskiego, angielskiego, niemieckiego), psychologii medycznej oraz kursy języka polskiego. Następnie swoje osiągnięcia prezentowały polskie Kluby Seniora.


Ciekawym pomysłem z Wadowic okazała się działalność w zakresie poprawy zdrowia, w tym m.in. zorganizowanie punktu pomiaru ciśnień. Wadowiccy seniorzy niejednokrotnie przyjmują też w swojej siedzibie zaprzyjaźnionych pielgrzymów. W Makowie seniorzy angażują się w prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i odwiedzają chorych. Organizowane są też spotkania ze znanymi sportowcami, wycieczki i spotkania dot. profilaktyki zdrowotnej. Makowscy seniorzy prowadzą także bibliotekę, a punkt porad prawnych cieszy się dużą popularnością wśród społeczności lokalnej.

Seniorzy z Brzeska są zaangażowani w pomoc niepełnosprawnym, a także pomagają w hospicjum. Organizowane są też liczne wieczory kulturalne i spotkania integracyjne, a od września Kolpingowski Klub Seniora będzie mieć swojego reprezentanta w brzeskiej Radzie Seniorów, której był współtwórcą. Podczas Senioriady swoje działania prezentowały także zaproszone Kluby Seniora. Marianna Jasiówka z KKS w Luborzycy przedstawiła projekt „Seniorzy dla Seniorów”, którego efektem było powstanie Klubu Seniora. Józef Kopeć z KKS w Krakowie Klub Celtycki opowiedział o realizowanych projektach, a także o działalności teatralnej seniorów. W Kolpingowskim Klubie Seniora z Krakowa - Nowego Bieżanowa wdrażany jest obecnie projekt w zakresie senioralnej profilaktyki zdrowotnej. Przedstawicielki z Klubów Seniora w Dębnie, Porębie Żegoty i Oświęcimiu opowiedziały o prowadzonych działaniach: akcjach charytatywnych, spotkaniach integracyjnych, warsztatach podnoszących wiedzę, a także działaniach międzypokoleniowych.

Niezwykle intersującym wykładem dla seniorów i seniorek okazało się wystąpienie dr. Marka Leśko, specjalisty w zakresie geriatrii, który poruszył wiele dziedzin profilaktyki zdrowotnej wpływającej bezpośrednio na stan zdrowia i jakość życia seniorów.

Po południu odbyły się również warsztaty dot. współpracy kolpingowskich klubów seniora w Polsce i możliwości realizacji wspólnych działań. Wśród pomysłów podnoszonych przez wszystkie grupy znalazły się takie jak: organizowanie spotkań integracyjnych (pielgrzymki, wycieczki, kuligi), konkursy kulinarne, spotkania międzypokoleniowe, opracowanie kalendarza imprez, pielgrzymki szlakami jakubowymi, wernisaże twórczości ludowej i regionalnej.

Opracowane zostały też założenia współpracy polskich KKS z UTW na Ukrainie. Wśród pomysłów na wspólne działania znalazły się:
- tworzenie i udział w projektach wspólnych z udziałem polskich KKS Polska  i ukraińskich UTW 
- pomoc w nauce języka polskiego poprzez różnorakie formy kulturalne (występy, przekazanie książek i materiałów pomocniczych)
- organizacja wspólnych pielgrzymek do Sanktuariów w Polsce
- organizacja pobytów niewielkich grup w poszczególnych rodzinach
- organizacja wspólnych warsztatów (kultura, sztuka, regionalizm) ze środków pozyskiwanych z programów współpracy międzynarodowej (transgraniczne)
- akcje świąteczne dla naszych partnerów na Ukrainie (zbiórki artykułów spożywczych oraz artykułów szkolnych)
- partnerstwo świetlic kolpingowskich z Polski i Ukrainy

Wieczorem natomiast zaprezentowane zostało widowisko teatralne pt. „Czekoladki z wiśniami” przygotowane w ramach „Jarosławskiej Akademii Bezpiecznego Seniora” poruszające tematykę bezpieczeństwa osób starszych. Widowisko zaprezentowane zostało przez „Kabaret Młodzi Duchem" działający przy Akademii Trzeciego Wieku w Jarosławiu. 

Niedziela była przeznaczona na podsumowanie spotkania. Uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć się, co im się podobało, a co należałoby poprawić. Wypełnili też ankiety ewaluacyjne, które okazały się bardzo pozytywne. Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli możliwość wspólnie zwiedzić zabytki Jarosławia.

 

 


Spotkanie tak się spodobało, że kolejne senioriady są jak najbardziej mile widziane. Następna już niebawem ….

Projekt „Seniorzy dla demokracji” jest finansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z funduszy EOG.

 

 

« powrót

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON