KKS
WYBIERZ KLUB SENIORA
AKTUALNOŚCI
28
01.2016
 
Aktywni seniorzy z Jarosławia

 

W Kolpingowskim Klubie Seniora w Jarosławiu realizowano wszystkie działania zgodnie z założeniami projektu "Seniorzy dla demokracji". Seniorzy zgodnie ocenili, że działania były bardzo potrzebne i korzystnie wpłynęły na dalsza aktywność Klubu.

 

Szkolenia „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej” zwróciły uwagę seniorów na rozwój praktycznych umiejętności w zakresie mechanizmów działających w podejmowaniu działań z administracją publiczną, jak skutecznie wykorzystywać np. konsultacje społeczne, działania w NGO, dostęp do informacji publicznej. Pomogły seniorom w przygotowaniu projektu lokalnego programu na rzecz aktywności obywatelskiej seniorów i stały się inspiracją do przygotowania oferty o dofinansowanie działań KKS w 2016 r. Seniorzy przygotowali również projekt postulatu do Burmistrza Miasta o utworzenie Rady Seniorów przy Radzie Miasta. Dzięki licznym warsztatom i szkoleniom, wykształciła się grupa liderów w jarosławskim KKS, która prowadzi i motywuje do działania cały Klub Seniora. 


Jednym z fajnych i pożytecznych efektów projektu „Seniorzy dla demokracji” było obywatelskie poradnictwo prawne, gdzie radca prawny do chwili obecnej systematycznie świadczy usługi prawne dla wszystkich obywateli, z których najchętniej korzystają osoby starsze. Podobnie było z kursami komputerowymi. Obecnie seniorzy chętniej otwierają komputer i korzystają z wiedzy nabytej podczas zajęć i przekazanej przez informatyka w zakresie nowych technologii cyfrowych. Chwalą się, że mogą z wnukami porozmawiać przez skype’a, przesłać wiadomość pocztą elektroniczną oraz poczytać wiadomości ze stron internetowych. 


Seniorzy spotykają się systematycznie co tydzień, czynnie angażują się we wszelkie prace na rzecz społeczności lokalnej. Obecnie w KKS działa aktywnie 27 seniorów, zaś grupa samopomocowa ok. 20 osób pomaga osobom starszym, samotnym – odwiedza te osoby, przekazuje dary rzeczowe z okazji świąt, zaprasza na wspólne imprezy.


Dzięki działaniom projektowym, seniorom udało się zrealizować wiele ciekawych pomysłów. 
Aktywnie pomagają przy organizowaniu w Heluszu ponadlokalnej imprezy „Z bliźnim na majówkę” i Orszaku Trzech Króli na terenie miasta. Uczestniczyli też w spotkaniach z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej, Domu Dziecka oraz sierocińcu prowadzonego przez Siostry Służebniczki. Poprzez integrację z takimi ośrodkami, seniorzy zmotywowali się do dalszego działania i niesienia pomocy osobom samotnym i niepełnosprawnym. Zwieńczeniem działań w ubiegłym roku było zorganizowanie Ogólnopolskiej Senioriady KKS na terenie Helusza, ośrodka rekreacyjnego Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Jarosławiu, gdzie członkowie Kolpingowskich Klubów Seniora z Polski i Ukrainy wymienili doświadczenia, nawiązali kontakty i przyjaźnie.


Działania zapoczątkowane projektem „Seniorzy dla demokracji” są już kontynuowane, a niektóre z nich stały się wzorem do podejmowania i nowych zadań w najbliższym czasie.


Barbara Bąk

 

« powrót

18 października w Rodzinie Kolpinga w Bochni odbyła się debata „z Kufrem”. Bocheńska Rodzina podsumowała swoje działania i zaplanowała nowe.

 

Od sierpnia w małopolskich Rodzinach Kolpinga trwają debaty z „Kufrem” w ramach projektu „Kufer Kolpinga pełen możliwości” (Rządowy Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020)

 

Ponad 70 przedstawicieli 14 Kolpingowskich Klubów Seniora uczestniczy w Forum Seniora w Szczawnicy Zdrój.

 


W ramach cyklu seminariów "Moja filiżanka kawy" społeczności lokalne Chełmka i Bochni rozmawiały o zasadach sprawiedliwego handlu i godnych warunkach pracy.

 

W poniedziałek, 14 grudnia 2015 ,odbyła się w Sali kolumnowej Sejmu IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 

 


Ze względu na globalne zmiany demograficzne, seniorzy to grupa szczególnie narażona na wykluczenie.

 


ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU
Created by Agencja Interaktywna NEGON